გადაზიდვის პირობები

მომხმარებელი რომელიც ცხოვრობს თბილისში,მიიღებს შეძენილ ნივთს იმ დღესვე
მომხმარებელი რომელიც ცხოვრობს რეგიონში,მიიღებს შეძენილ ნივთს შეკვეთიდან მეორე დღეს